Datum

18.01.2019

Lokacija

Tehnološki park, Ljubljana

Prijav

gostov

Št. predavanj

1 predstavitev

O programu promocije zdravja / Gre za komibnacijo sprememb fizičnega in socialnega okolja ter z zdravjem povezanega življenskega sloga.

V SEDMIH KORAKIH DO USPEŠNEGA PROGRAM PZD


1. Začetek aktivnosti

Oblikovanje delovne skupine, vse zaposlene se obvesti o načrtu promocije zdravja s pomočjo različnih oblik komuniciranja.


2. Ocenjevanje

V procesu načrtovanja programa skušamo neko okoliščino ali dogajanje čim bolj natančno oceniti, analiziratai in osvetliti z vseh možnih zornih kotov.


3. Priprava načrta in programa

Na tej podlagi pripravimo podrobnen načrt, v katerem dorečemo cilje in vsebino, vodja in odgovorno osebo, udeležence in izvajalce, načine izvedbe ter pričakovane koristi.


4. Izvajanje programa

Ergonomija na delovnem mestu, programi v kominikaciji, etiki in etičnem voditeljstvu, program za duševno zdravje, coaching.


5. Spremljanje in vrednotenje programa

Spremljanje izvajanja načrta promocije zdravja.


6. Prilagoditev in posodobitev programa

Cilj analize je prepoznavanje težav, jasna definicija težav in vedenj, ki so z njimi povezane in se jim prilagaja od začetka do konca aktivnosti.


7. Ponovna ocena potreb

Evalvacija programa. Enkrat letno se naredi evalvacija programa in se rezultate predstavi zaposlenim.
BODITE PRIMER ZDRAVE PODJETNIŠKE PRAKSE

Zdrav in zadovoljen posameznik je pogoj za uspešno poslovno zgodbo.

ZDRAV ZAJTRK /
PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU


Zaključeno! Hvala vsem udeležencem, saj brez vas dogodek ne bi bil tako uspešen.

Povzetek dogodka Zdrav zajtrk:

Za nami je uspešen dogodek Zdrav zajtrk, ki ga je organizirala iniciativa Zdrav pri delu, na katerem ste dobili nasvete:

Kako lahko na podlagi sistematičnega načrta in ukrepa, kot so dobra ergonomija pisarne, odprt dialog ter spodbujanje gibanja, bistveno pripomorete k izboljšanju vašega počutja pri delu, boljših odnosov, produktivnosti ter zmanjšanju stroškov vezanih na bolniške odsotnosti.

Katere so najnovejše smernice pri ergonomiji podjetja Fellowes ter v živo videli kako deluje “Sedeča-stoječa delovna postaja Lotus”.

“Hvala vsem udeležencem, saj brez vas dogodek ne bi bil tako uspešen.”

Naslednji termini Zdrav zajtrk

Petek, 01.02.2019, 08:00 - 10:30, Tehnološki park 19, stavba B
Petek, 19.04.2019, 08:00 - 10:30, OOZ Ljubljana Moste - Polje
Petek, 14.06.2019, 08:00 - 10:30, OOZ Ljubljana Šiška
Petek, 08.11.2019, 08:00 - 10:30, Tehnološki park 19, stavba B

Povezave do spletnih strani predstavnikov iniciative:

Hvala vsem udeležencem, saj brez vas dogodek ne bi bil tako uspešen.
Sponzorji:
Fellowes     Trend           

O nas /Dobra pisarna/Vitalno podjetje

Maja

Jure

Ambasador zdravja / Program za podjetja

USPOSABLJANJE AMBASADORJEV ZA PROMOCIJO ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Ministrstvo za zdravje pravi, da je: »namen promocije zdravja na delovnem mestu [PZD] je spodbujanje zdravega življenjskega sloga (izboljšanje prehranjevalnih navad, promoviranje telesne dejavnosti,opustitev kajenja,) zmanjšanje stresa na delovnem mestu, boljši medsebojni odnosi, boljša komunikacija na delovnem mestu, krepitev in varovanje duševnega zdravja in boljšega počutja, povečanje zadovoljstva zaposlenih, ustvarjanje zadovoljnih delovnih mest, itd.«

Kako pa vaše podjetje skrbi za zdravje pri delu?
Že izvajate ukrepe in imate sistematičen načrt PZD? Ste uspešni pri promociji zdravja na delovnem mestu? Ali iščete uporabne informacije za pripravo načrta PZD in ukrepov, ki dejansko delujejo?

Ali vaše podjetje upošteva in sledi napotkom ministrstva?

Kako v vašem podjetju v praksi skrbite za zdravje pri delu

Imate sistematičen načrt PZD in skadno z njim izvajate ukrepe?

Ste uspešni pri promociji zdravja na delovnem mestu? so zaposleni v podjetju (bolj) zdravi?

Iščete uporabne informacije za pripravo načrta PZD in ukrepov, ki dejansko delujejo?

Postanite ambasador promocije zdravja na delovnem mestu za svoje podjetje in bodite primer dobre prakse, ki je zgled drugim. Mi vas opremimo z znanjem in orodji za učinkovite ukrepe in celovito realizacijo programa PZD. Hkrati pa smo celoletna podpora vaši ambasadorski aktivnosti.

Zakaj se udeležiti izobraževanja? Kaj prejmete na izobraževanju:
* Asistenca pri pripravi in izvedbi načrta PZD
* Uporabni ukrepi
* Aktualne prakse
* Vaje za zdravo telo
* Usposabljanje za duševno zdravje
* Bogate izobraževalne vsebine, predavanja
* Personaliziran program, ki ga sooblikujemo z vami

Cilj programa in pridobitve:

napisati ali posodobiti program PZD, smernice za učinkovite ukrepe personaliziranih podjetju, mesečne vaje, vprašalniki, učna gradiva in izmenjava praks.


Izobraževanje bo potekalo 1 x mesečno, v petek od 8.00 - 10.00, v Tehnološkem parku Ljubljana.

Z izobraževanjem začnemo 18.01.2019 ! Izobraževanje poteka:


8.00 - 9.00 Predavanje izbrane teme in praksa zdrave vsebine
9.00 - 10.00 Vsebine udeležencev, vprašanja in izmenjava praks

Vsebine:

V TREH KORAKIH DO NAČRTA PZD

18.01.2019 Predstavitev celoletnega izobraževanja in priprava na načrt PZD

15.02.2019 Priprava analize za posnetek stanja procesov in zdravja v podjetju

15.03.2019 Naredimo načrt PZD


KOMU JE USPOSABLJANJE NAMENJENO

Izobraževanje je namenjeno zaposlenim, kadrovikom, podjetnikom, obrtnikom in menedžerjem, ki želijo biti ambasador zdravja v podjetju in uspešno izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu.

ZAČNEMO: 18.01.2019

LOKACIJA: Tehnološki park, Ljubljana

IZOBRAŽEVANJE TRAJA: 3 x 2 uri

CENA:
IZOBRAŽEVANJA: 270€/osebo

Ob zaključku prejmete Certifikat Ambasador Zdrav pri delu


Zdrav pri delu

Dobra pisarna Maja Rihar‎ s.p.
Groharjevo naselje 5
4220 Škofja Loka

t.:01 5008 702
m.: 041 756 601
maja.rihar@dobrapisarna.si
Rezervacija /

Vaših podatkov ne bomo posredovali nikomur in služijo zgolj kot prijava in obveščanje o seminarju.